Проектиране, строителство и по-нататъшна експлоатация на магистрали

Проектиране, строителство и по-нататъшна експлоатация на магистрали Проектиране, изграждане и по-нататъшна експлоатация на магистрали

В сегашния свят пътищата за автомобили са практически артерии , които обединяват всички големи градове и малки населени места в една мрежа. Значението на пътищата за автомобилите в развитието на индустрията, селското стопанство и търговията трудно може да бъде надценено. Често само благодарение на подобряването на транспортния обмен е възможно да се увеличи оборотът. Хората се втурват по пътищата с коли, а шофьорите на камиони превозват милиони всякакви товари. Магистралните натоварвания са невероятно тежки.

Поради тази причина пътното проектиране е доста трудна задача, с която могат да се справят само истински професионалисти. Като цяло проектирането на пътища е много труден комплекс от проучвателни работи, който включва не само проектни изчисления, но и икономически.

Обща информация

Какво обединява проучването и процеса на проектиране

Първо се извършва цялостно проучване на избраната област. Оказва се, че процесът на проучване и проектиране на магистралите са напълно взаимосвързани, тъй като теренът трябва да има подходящи техногенни, геоложки и климатични условия. Разработката на дизайна и самият комплекс от строителни работи се определят и регулират от нормативни документи.

Също така, нормите за проектиране на пътища предполагат, в допълнение към полагане на пътя, комплекс от допълнителни постройки, планираното развитие на комуникациите, горски насаждения, и така нататък. Освен това специалистите трябва да определят техническите характеристики, да изчисляват идеалния брой строителни материали, да привличат подходящия брой работници и специално оборудване, да определят срокове за строителство и етапи, да изчисляват периода на изплащане на средствата, похарчени по време на строителството. Необходимо е да се извърши цялата работа не само за кратко време, но и максимално правилно - допускането на няколко малки грешки е достатъчно, за да бъдат нарушени сроковете, а пътищата започнаха да се провалят след няколко месеца.

Откъде започва проектирането на земното легло

Комплексът от строителни работи включва изкопаване на пътно корито, подреждане на пътно платно, както и поставяне на павета и бордюри, но най-важното при избора на покритие - функционалното предназначение на пътя и като резултат - плътността на пътния поток и приблизителната скорост на движение.

Проектиране на маршрути за общо ползване

Проектиране, строителство и по-нататъшна експлоатация на магистрали Магистрали, освен това както градските, така и летните вили винаги са под влиянието на постоянни и временни натоварвания от механичен тип и голям брой фактори, свързани с климата.

Това е изключително забележимо в Русия, където броят на циклите на замразяване и размразяване годишно може да достигне десетки. Пътната настилка също се влияе отрицателно от валежи, снежни преспи, подпочвени води и много други фактори.Това е основната причина, поради която проектирането на автомобили е толкова сложна работа, която може да бъде поверена само на опитни и висококвалифицирани инженери. За разработване на проект, чието изпълнение дава възможност за решаване на транспортен проблем в определен регион, специалистът трябва да разполага с определен обем информация. Само в този случай е възможно да се гарантира необходимата степен на безопасност и лекота на използване на маршрута за товарен и пътнически трафик.

Как да проектирате магистрала

Когато проектирате магистрала, инженерите винаги вземат предвид, че тя не само съчетава административни и федерални точки, но също така трябва да отговаря на стандартите за безопасност за пътници, шофьори и пешеходци. За това е важно да се вземат предвид определени стандарти за проектиране на пътища за автомобили, които осигуряват необходимото ниво на безопасност и удобство. Ако по време на процеса на проектиране са допуснати грешки при изчисляването на бъдещото използване на пътища, това ще доведе до проблеми. Ако не бъде отстранен чрез ремонтни дейности за кратко време, пътят бързо ще се влоши.

Поради тази причина при проектиране и изграждане на магистрали се изисква да се изчислят не само натоварванията, които са в момента, но и дългосрочен план, който е проектиран за 20 години.

Ако създадете план и не вземете предвид перспективата, той се счита за некачествен. Изисква се особено значение на техническата класификация на магистралата и от това зависи видът на пътното платно, броят на лентите и много други параметри, които са характерни за всички пътища. Поради тази причина е особено важно да се определи състоянието на пътя. Също така е важно да се изчисли предварително натоварването от потока от автомобили, което само ще се увеличава с годините.

След приключване на изчисленията, резултатът трябва да бъде формализиран под формата на работен проект.

Той трябва да съдържа прогнозна и техническа документация, както и подробни чертежи, които съдържат данни за бордюрите, знаците, тротоарите, пътната маркировка и други важни елементи на пътя за използваните автомобили. Работният проект все още е допълнен с обяснителна бележка, в която всяко от решенията, които ще бъдат приложени в строителния сектор, е подробно обосновано. Те също така имат препоръки за полагане на комуникации, инженерни мрежи, местни оценки и много други. Задължително съдържа всички необходими данни за ландшафтния дизайн и подреждането на условия, които гарантират безопасността на природната среда. Към този момент работата няма да приключи.

Работният проект е доверен за проверка от различни специалисти, които не само проверяват дали проектът съответства на всички SNiP и GOST, но го подлагат на експертни прегледи. В същото време може да има експерти от държавния инспекторат, както и от регионалния, който отговаря за новата магистрала, по която се правят изчисления.

На какво е важно да се обърне внимание при подготовката

При извършване на всички видове работи по проучването и проектирането на магистрали, експертите се фокусират върху условията почвени и климатични условия в такъв регион, предимно количеството на валежите през хладния сезон. Проучванията на земите дават възможност не само да се изясни носимоспособността на почвата (и следователно да се реши въпросът за необходимостта от уплътняване на почвата), но и да се установи колко дълбоко текат подпочвените води през различните периоди от годината. Ако степента на поява на водите е много дълбока, те няма да могат да имат осезаем ефект върху магистралата.

Ако дълбочината е малка, може да има „игра“ на почвата, при която повърхността й да се промени драстично в зависимост от сезона.

В този случай ще е необходимо да се построят пътища за автомобили с използване на допълнителни материали, които гарантират надеждността и здравината на основата. Когато работят на мястото на бъдещото строителство, инженерите оценяват ландшафта и избират най-добрите места за изграждане на мост, както и полагане на подземни комуникации. Хидрологичните данни, съчетани с климатичните регионални характеристики, дават възможност да се избере дебелината на настилката, което позволява, от една страна, да се намалят отпадъците, а от друга, да се гарантира трайността и надеждността на пътя, дори при интензивен трафик на тежкотоварни автомобили. Пътищата се изграждат на няколко етапа, тъй като за постигане на необходимите качества се използват няколко слоя материали.

на земята, оборудвайте пясъчна възглавница. Той не само отлично премахва излишната влага от пътищата, но също така прехвърля товара равномерно на земята.

След това идва основният слой и най-често това са каменни материали. Ниската цена в съчетание с наличността, висока якост и издръжливост правят камъка идеален избор в тази ситуация. Най-горният слой настилка и материали, които са не само здрави и могат да издържат на различни видове товари (огъване, компресия или опън), но също така работят добре при условия на постоянни температурни промени и висока степен на влажност.

След това ще има междинен слой, а след това пътната настилка. Асфалтът се използва за полагане на тези три слоя. Но в същото време всички слоеве в процеса на изграждане на пътища използват различни видове асфалт. Най-скъп беше най-горният слой на покритието, а неговата отличителна черта е използването на скъпи битумни класове, фин чакъл и специални добавки, поради което завършеният асфалт е в състояние да издържа на високи температури, постоянните му падания, както и висока степен на влажност.

За осигуряване на перфектна адхезия за различни слоеве, като по този начин се повишава степента на здравина и издръжливост на пътя, като се използват специални вещества - геосинтетика.

За да се провери завършената конструкция, тя ще бъде подложена на краткотрайни натоварвания - като правило през определен участък от пътя се преминават няколко тежки превозни средства. Ако на пистата не са останали следи от деформация, тогава цялата работа е извършена с високо качество, като се използват идеални материали.

Как се извършва строителството

Проектиране, строителство и по-нататъшна експлоатация на магистрали Изграждането на път е изключително труден процес. Трябва да се разбере, че пътят е голям инженерен комплекс. Например, проектирането на пътно корито върху равнина при средни условия предвижда използването на 3000 кубически метра пясък, 5000 кубически метра чакъл и до 50 000 кубически метра изкопана почва за подреждането на 1 км от пътя.

Освен това всяка рубла, инвестирана в пътища, увеличава брутния регионален продукт средно с 6 рубли.

На първо място се изпълнява проектирането на черен път за автомобил. Добре поставеното земно легло е гаранция за трайна писта, а също и идеален метод за спестяване на скъпи строителни материали. след това на строителната площадка се почиства бъдещото трасе и околността - премахват се пънове, дървета, големи камъни и храсти, за да се осигури ефективна и удобна работа на техниката и хората.

Лист земя се издига директно от земята, добита на строителната площадка.

В най-трудните случаи почвата се избира изкуствено, така че платното да отговаря на строителните стандарти. Като начало пътната лента се почиства и след това почвата се разхлабва, което значително ще улесни работата на техниката, използвана за изравняване на почвата. Ако работата се извършва в особено трудни условия (замръзнала, блатиста или дори скалиста почва), тогава взривните операции ще бъдат оправдани.

Следващата стъпка ще бъде подравняването на разкопки, както и насипи. За това се използват и специални пътни автомобили.

Ако възникне необходимост, специалистите извършват инсталирането на дренажна система за оттичане на вода и изключват възможността за преовлажняване на почвата, което би довело до бързо разрушаване на маршрута. По-долу има видео за строителството. Готовите канали са пълни с пясък, което създава пясъчна възглавница. Пясъкът се тори от камиони и се изравнява - ръчно или с обикновен асфалтов валяк. На пясъка се полагат камъни, а при работа върху блатиста почва той се импрегнира с портландцимент, поради което се появява голяма плоча, която ефективно поема натоварванията и ги прехвърля на земята.

Само когато камъкът е равен, асфалт се полага върху него от 3 нива, които за които говорихме по-горе. Резултатът е висококачествена писта, която може да продължи много години и може лесно да издържи ужасни климатични условия и тежки товари.

.