На какво разстояние от оградата да се изгради гараж - правила и разпоредби

На какво разстояние от оградата да се изгради гараж - правила и разпоредби На какво разстояние от оградата да се изгради гараж - правила и разпоредби

Когато изграждате капитален гараж за любимата си кола в крайградски район, трябва да вземете предвид съществуващите норми. Така, че няма оплаквания от съседите и правителствени агенции, което трябва да знаете на какво разстояние да се построи гараж от оградата.

Изисква се предварително да се разбере списъкът с документация и процедурата за изграждане на такива конструкции. Това помага да се избегнат обвинения и проблеми в края на изграждането на гараж в близост до ограда поради неспазване на правила, стандарти за разстояние и законови изисквания.

Ограничения на нормите и закона

Изграждането на спомагателни и основни сгради трябва да се извършва без да се нарушават строителните норми и правила (говорим за SNiP), което ще вземе предвид правните, техническите и икономически изисквания за градоустройство и архитектурни изследвания.

Моля, имайте предвид, че за да можете да регистрирате нова сграда като обект на недвижим имот, който притежавате, трябва да получите специално разрешение.

Изключението ще бъде представено като комбинация от следните обстоятелства:

 1. На какво разстояние от оградата да се изгради гараж - правила и разпоредби изграждането на гараж няма да бъде свързано с желанието да се възползват от дейностите (наем), както и ремонтът на автомобили и други неща.
 2. Предвижда се кутията да се монтира върху земя, която принадлежи на собственика, върху правото на собственост, която е отредена за жилищен тип конструкция или SNT (евентуално кооперативна дача).
 3. Кутията не е оборудвана с основи, например метал, което означава, че не е обект на капитално строителство.

Но във всички останали случаи собственикът трябва да се свърже с архитектурен тип в местните власти, като представи следните документи:

 • Писмено изявление с информация (от кого, на кого, същност на исканията и обстоятелствата).

 • Копие от паспорт.
 • Документ, който потвърждава собствеността върху парцела.
 • Топографска териториална справка.
 • Кадастрален план на структурата на къщите.
 • Технически паспорт с оценка на ОТИ.

 • Схема за въвеждане на комуникации на територията.
 • Самият проект.

След получаване на заявлението, длъжностното лице трябва да издаде разписка на заявителя се посочва, че документите са били приети за разглеждане. Решението дали е възможно да се построят гаражи на избраното място се взема 10 дни предварително. На практика този процес отнема много повече време.

Ако решението е отрицателно, всички документи трябва да бъдат върнати. Имате право да подадете повторно петиция до същия орган след промяна на строителния план или да се обърнете към съда за обжалване на незаконен отказ.

Отдалеченост от обекти

Получаването на разрешение за строеж в повечето случаи зависи от спазването на изискванията за SNiP в проекта, а именно от това дали се спазват минималните разрешения за разстояние до сгради в двора, съседни къщи и инфраструктурни съоръжения.Нормите за 1997 г., описани в SNiP, предписват за битови сгради, които могат да включват помещения за кола, както следва:

 • Разстояние от жилищни сгради, ако има гараж - 3 метра.

 • Разстояние до останалите стопански постройки (отделно таванско помещение, навес и др.) От 1 метър.
 • Разстоянието от кутията до оградата е от 1 метър.
 • Секторът до храста е не по-малък от 1 см.
 • Разстояние от дърво със средна височина от 2 метра.

 • Разстояние между много високи дървета и стопански постройки от 4 метра.
 • Разстоянието до жилищната сграда на съседа е най-малко 6,5 метра.
 • Червената линия (говорим за границата на частно домакинство и общинска земя) е повече от 5 метра.

Гаражът не може да бъде поставен близо до оградата и се изисква отстъп на един метър от оградата на съседите. Ограничения за поставяне на кутията за автомобила и функционирането му на отделни конструктивни елементи:

 1. Ако гаражът е прикрепен към къщата, разстоянието до най-близката сграда трябва да бъде най-малко 3 метра.

 2. Когато инсталирате гаража с порта към страната на улицата, той трябва да е на разстояние 3 метра от пътя.
 3. Разстоянието от пътното платно до гаража в селата и градовете е поне 5 метра, а разстоянието се изчислява от основата на покрива / сградата, ако издатината е повече от 1/2 метър.
 4. Ако една от страните е в непосредствена близост не до оградата на съседа, а до алеята, тогава разстоянието до пистата трябва да бъде поне 3 метра.
 5. Гаражът не може да се монтира по-близо от 2 метра до опората на електропровода.

Сега е по-ясно на какво разстояние от оградата можете да построите гараж, но ако нарушите разпоредбите на SNiP, това няма да е основа за започване на наказателно / административно производство.

Но ако съседите подадат жалба или разследват последиците от извънредна ситуация по вина на удължаването, всичко може да се обърне към съда.

Червена линия

Преди това границите на собствеността върху земята ще бъдат важен фактор за определяне на потенциала за строителство в избраното място. Обикновено стълбовете за осветление, табели с информация и останалото се поставят на държавната територия в близост до частни къщи. Под земята са скрити газопроводи през главните, водоснабдителни и канализационни комуникации. Те са комбинирани с пътеки за пешеходци, а в повечето случаи магистрали и местни пътища.

Строителните ограничения позволяват да се осигури денонощен безпрепятствен достъп до линиите на обществения живот. GPZU на всеки град / село има точното местоположение на граничните линии. Ако в документацията, която е заявление за одобрение, разстоянието от кутията до нея е по-малко от 5 метра, тогава отговорът ще бъде отрицателен. Има голяма вероятност, че ако сградата е направена без да се взема предвид разстоянието до червените линии, тогава собственикът ще бъде принуден да събори всичко по съдебен ред.

Нюанси на квартал с дървени сгради

Кварталът с двор, където е построена жилищна дървена къща, увеличава необходимото разстояние до 15 метра.

Вие обаче си запазвате правото да се споразумеете със собственика за намаляване на това разстояние. Съгласието се съставя в писмена форма и се заверява от нотариус. Тази процедура за разрешаване на проблема от съседите се отнася за тухлени сгради, ако искате да построите стая за кола на разстояние по-малко от 6 метра. Предпоставка за положителен отговор от съсед ще бъде осигуряването на предпазни мерки срещу пожар. Това изисква:

 • Инсталирайте външния панел с препоръчаните аксесоари за пожарогасителния тип.

 • Поставете пожарогасител в стаята.
 • Уверете се, че гаражът не се отоплява.
 • Поставете разпределителната платка извън сградата.
 • Оборудвайте електрическото табло с прекъсвач на товара.
 • Прокарайте проводниците в защитна метална втулка.

 • Оборудвайте осветителните тела с фабрични сенници.

Ако тези препоръки не бъдат изпълнени, можете не само да загубите възможността да разрешите проблема по мирен начин, но и да усложните ситуацията като цяло. Така че, съгласно член 304 от Гражданския кодекс на Руската федерация, собственикът на съседен обект ще поиска гаражът да бъде доведен съгласно пожарните разпоредби. Неспазването на допустимите строителни разстояния е пряка възможност за разпространение на пожар.

Препоръки за избора на строителна площадка

Разбрахме на какво разстояние от оградата да построим гараж, но за да намалим въпроса при съгласуването на документите с местните архитектури администрация, изграждането на капитална кутия, важно е да се планират, като се вземат предвид следните нюанси:

 1. На какво разстояние от оградата да се изгради гараж - правила и разпоредби Ако сградата е поставена вътре в двора, тогава влизането в автомобила не трябва да бъде придружено от допълнителна маневреност.

 2. От вътрешната страна на входната порта трябва да има достатъчно място за заключване на гаражите.
 3. Ако входът е в непосредствена близост до улица, той трябва да бъде проектиран да осигурява оглед, който е достатъчен за безопасно маневриране на излизащото превозно средство.
 4. Отварянето на портата не трябва да създава проблеми за пешеходния трафик и автомобилите.
 5. Сградата не трябва да блокира достъпа на светлина до съседната градина / зеленчукова градина, ако съдържа нискорастящи сортове дървесина.
 6. Отводняването на водата от покрива трябва да бъде насочено към територията на мястото му, както от покрива, така и по земята с помощта на канавка.

 7. Също така е важно да се засаждат дървета според SNiP.
 8. Ако се вземе решение за изграждане на гаражи до къщи или да се отдели мазе за нея, тогава е важно да се спазват всички мерки за пожарна безопасност. Те се отнасят до оборудването на сградата с качулка, противопожарно оборудване, а също и аларма за дим.

Ако гаражът е в частна къща в мазето, тогава правилата за пожарна безопасност могат да паркират и съхраняват моторни превозни средства, работещи на бензин.

Относно размерите на гаража

При проектирането е необходимо да се предвидят вътрешните размери на гаража, които осигуряват минимално удобно и безопасно използване.

Те са:

 • От двете страни на колата - 0,8 метра.
 • Ако има колони не по-малко от 0,6 метра.
 • От страната на капака и багажника на автомобила - не по-малко от 0,7 метра.
 • С голям паркинг, с паркирани превозни средства едно след друго 0,6 метра.
 • Ако ще бъде осигурено паралелно паркиране на две коли, тогава към стандартните размери се изисква да се добавят 1,6 метра ширина и 1,4 метра дължина.

А сега за таваните. Съгласно нормите на SNiP, височината на тавана се приема като разстоянието от повърхността на подовото покритие до максимално издаденото осветително устройство или комуникационен елемент. Безопасният просвет към автомобила не може да бъде по-малък от 20 см. Ако се спазват препоръките, можете не само удобно да използвате стаята по предназначение, но и в критични ситуации. Например, в случай на пожар, това дава възможност за евакуация и спиране на разпространението на огъня.

Съдебни спорове

Разрешаването на проблеми между съседите в съда е екстремна мярка, използвана, когато е невъзможно да се намери взаимно разбирателство. Но не е възможно да се разпореждате със земя за изграждане на гараж поради необоснованите претенции, тогава няма други методи за доказване на случая. За разглеждане на делото в съда ищецът изготвя и представя искова молба с приложението на документи за жилище. Техният списък ще дублира необходимите документи, за да се координират проекти от архитектите на администрацията. Преди да изготви искова молба, той е длъжен да се увери, че няма нарушения от страна на ищеца, стандартите за разстояния от жилищни и обслужващи помещения са неприложими.

В противен случай е невъзможно да се разчита на положително решение.

Колко важно е да стъпка назад от оградата при изграждане на гараж

Подобни ситуации често се появяват, че има прости разрешение пътеки, включително следното:

 1. Собственикът е построил гараж близо до оградата и не знае какво да прави. Единственото правилно решение би било да се изпълнят всички стандарти за обучение по пожарна безопасност и да се преговаря със съседите, като се гарантира липсата на възражения на хартия.
 2. Колко далеч е необходимо да се отстъпи от оградата при изграждане на гараж, ако червената линия е на 9 метра? При такова разстояние от границата на собствеността на земята, минималното допустимо разстояние между оградата и гаража трябва да бъде най-малко 1 метър.
 3. Ако съсед е построил гараж от оградата, без да се оттегля, нарушавайки нормите от 1 метър, а страничната стена ще бъде точно до оградата, какво да направя? Ако строителството се извършва без одобрение, тогава е необходимо да подадете молба до съда.

 4. Какво трябва да бъде разстоянието, ако къщата е дървена и на мястото няма ограда? Изисква се да се ръководите от препоръчаните стандарти - 15 метра и можете да поставите тухлен или железен гараж след споразумение със съсед.
 5. Селището в къщата след закупуването й е станало след построяването на гараж от съсед, оказа се, че разстоянията са спазени и светлината не влиза в двора. Разстоянията са спазени и няма да работи за предявяване на иск в съда, като в този случай ще е необходимо да се препланира максимално обекта.

Всяка година законодателството се подобрява и SNiP претърпява промени. Ето защо, за да се получи обективна информация във всеки конкретен случай, е важно да се потърси съвет от специалисти.

Това се отнася, когато възникнат трудности по време на независимата подготовка на нов проект за гараж.

Заключение

Ако се спазва разстоянието от оградата до гаража и дори до останалата част от инфраструктурата от собственика на домакинството, тогава неоснователните претенции на заинтересованите могат да бъдат уредени чрез контролни измервания ... Резултатите ще бъдат достатъчни, за да се установи истината във всеки случай.

В същото време ще бъде възможно защитата на права в случай на установени факти за нарушения, извършени от собственици на парцели в квартала.

( 9 оценки, средно 3.33 от 5 )

.